top of page
2.png

PRIVACY POLICY

PRIVACYBELEID

1. WIE WIJ ZIJN

1.1 "Wij", "ons" of "onze" betekent Corvus Solutions bv, met maatschappelijke zetel te Atealaan 34A 2200 Herentals en ondernemingsnummer 0719.856.202. We worden beschouwd als de gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we verzamelen in verband met uw gebruik van onze website.

1.2 Het enige doel van dit privacybeleid is om u informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website. Voor onze privacypraktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen we naar de overeenkomst die u met ons bent aangegaan of de contactpersoon zoals hieronder aangegeven.

1.3 Onze website, www.corvus.solutions, is eigendom van en wordt beheerd door Corvus Solutions bv - Atealaan 34A 2200 Herentals - België. De website wordt gehost door One.com Group AB Hyllie Stationstorg 2215 32 Malmö - Zweden, ondernemingsnummer 559205-2400. Voor meer informatie verwijzen wij u naar artikel 5 van dit privacybeleid.

1.4 Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit privacybeleid ontwikkeld om u meer informatie te geven over het verzamelen, communiceren, overdragen en gebruiken ("verwerken") van de persoonlijke gegevens die u met ons deelt, en om u meer informatie te geven over uw rechten. . We vragen je daarom om dit privacybeleid te lezen.

1.5 Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens of een verzoek wilt doen in overeenstemming met artikel 4, neem dan contact met ons op op een van de volgende manieren: (a) Per e-mail: naar privacy@corvussolutions.be tav de Functionaris Gegevensbescherming. (b) Per post: naar Corvus Solutions bv Tav / Attn Data Protection Officer - Atealaan 34A 2200 Herentals, België.

1.6 Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 6 februari 2019.

 

2. HOE WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN EN VERZAMELEN

2.1 Persoonlijke gegevens worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatiegegevens (zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz.) Die kunnen worden gebruikt om een ​​natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.

2.2 De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden: (a) Als u het contactformulier op onze website gebruikt, zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om op uw verzoek te reageren, per e-mail of per telefoon. Uw e-mailadres wordt ook opgenomen in onze database voor het verzenden van onze nieuwsbrief en het verstrekken van informatie over evenementen, seminars, enz. (B) Als u een profiel aanmaakt op onze website of ons transactiegegevens verstrekt, verzamelen wij uw persoonsgegevens met het oog op het opslaan van dergelijke informatie, het doen van een betaling voor de aankoop van goederen en / of diensten, het aanbieden van onze diensten en het ons in staat stellen uw bestellingen te verzenden of contact met u op te nemen. (c) Als u zich abonneert op de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt om u onze nieuwsbrieven te sturen. Daarnaast kunnen wij u op de hoogte houden van evenementen, seminars etc. die wij organiseren en die voor u relevant kunnen zijn. (d) Wij verwerken uw persoonsgegevens om de website te ondersteunen en uw gebruikerservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het bewaken van de veiligheid, beschikbaarheid, (prestatie), stroomvoorziening en gezondheid van onze website. (e) We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken om de rechten die worden verleend onder de toepasselijke wetgeving (zoals het aanspannen van een gerechtelijke procedure) af te dwingen of na te leven, indien nodig. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om aan onze verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving te voldoen.

2.3 We verzamelen de volgende categorieën persoonlijke gegevens: (a) Contactgegevens: Als u het contactformulier gebruikt, wordt u gevraagd om de volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en persoonlijke gegevens die u Om dit document te bewerken moet Corvus Solutions bv in het vrije veld invullen (gelieve geen gevoelige informatie in te voeren, zoals gezondheidsinformatie, informatie over strafrechtelijke veroordelingen of bankrekeningnummers). Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt. (b) Profielgegevens: Als u een account aanmaakt op onze website, verzamelen wij de volgende gegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres, website. Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt. (c) Nieuwsbrief: als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd uw e-mailadres op te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt. (d) Gebruiksinformatie: wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website: IP-adres, apparaat-ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van bezoek, bezochte pagina of informatie met betrekking tot de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan worden samengevoegd en kan ons helpen bij het verzamelen van nuttige informatie over het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en daarom niet herleidbaar is tot u als natuurlijke persoon), valt dergelijke informatie niet onder dit privacybeleid. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website. (e) Transactie-informatie: We verzamelen persoonlijke gegevens met betrekking tot uw transacties via de website: "contactgegevens", betalingsinformatie en de goederen en / of diensten die u heeft gekocht. Dit zijn persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt. (f) Categorienaam: We verzamelen persoonlijke gegevens met betrekking tot uw verzoek via het contactformulier. Deze persoonlijke gegevens worden naar het e-mailadres van Corvus Solutions bv gestuurd.

2.4 De wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uitsluitend gebaseerd op de toestemming van de persoon die de registratie via het contactformulier heeft ingevuld.

2.5 Als de wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens uw toestemming is, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd vóór de intrekking van uw toestemming.

2.6 Als de rechtsgrondslag voor de verwerking ons legitieme belang of algemeen belang is, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking zoals uiteengezet in clausule 2.5 van dit privacybeleid.

2.7 Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die zijn uiteengezet in artikel 2.2.

3. BIJHOUDEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN VERWIJDERING

3.1 Uw persoonsgegevens worden gedurende 20 dagen bewaard.

Of

3.2 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor een bepaald doel.

3.3 Als u uw toestemming intrekt of als u bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens, en een dergelijk bezwaar is

achtergehouden, zullen we uw persoonlijke gegevens verwijderen. We zullen echter de persoonlijke gegevens bewaren die nodig zijn om te respecteren

uw voorkeur voor de toekomst.

3.4 We hebben echter het recht om uw persoonlijke gegevens te bewaren als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke bepalingen

verplichtingen, om een ​​juridische claim in te dienen of om ons tegen een dergelijke claim te verdedigen of om bewijsredenen.

4. UW RECHTEN ALS INDIVIDU

4.1 Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. We hebben geprobeerd ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.

4.2 Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, stuur ons dan een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van dit privacybeleid. We zullen proberen om zonder onredelijke vertraging, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. In het geval dat we niet kunnen reageren binnen de

voornoemde periode van één maand en de periode willen verlengen, of in het geval dat we ons hier niet aan houden

uw verzoek, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Toegangsrecht Corvus Solutions bv

4.3 In het geval dat we uw persoonlijke gegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en

bepaalde aanvullende informatie zoals beschreven in dit privacybeleid.

4.4 U heeft het recht om van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn, mits dit

heeft geen nadelige invloed op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u gratis ter beschikking gesteld

kosten, maar we behouden ons het recht voor om een ​​redelijke vergoeding in rekening te brengen als u meer dan één exemplaar aanvraagt.

Recht op verbetering

4.5 Als de persoonlijke informatie die we over u hebben onjuist of onvolledig is, heeft u het recht om ons te vragen

deze informatie te corrigeren of ons te verzoeken deze aan te vullen - rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Recht op gegevensverwijdering / vergetelheid

4.6 Als een van de volgende situaties van toepassing is, hebt u het recht - zonder onredelijke vertraging - om verwijdering van

uw persoonlijke gegevens:

(a) Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of

anderszins verwerkt;

(b) U trekt uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in en er is geen andere wettelijke basis

voor het verwerken van uw persoonsgegevens;

(c) Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

(d) Het verwijderen van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de EU-wetgeving of de Belgische wetgeving;

4.7 Er zijn bepaalde uitsluitingen van het recht op gegevensverwijdering. Deze uitsluitingen omvatten waar de verwerking plaatsvindt

vereist,

(a) Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(b) Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;

(c) Voor archivering in het algemeen belang of voor statistische doeleinden;

(d) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of,

(e) Voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van juridische claims.

Recht op beperking van de verwerking

4.8 U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (wat inhoudt dat de

persoonlijke gegevens mogen alleen door ons worden opgeslagen en mogen alleen voor beperkte doeleinden worden gebruikt), indien een van de volgende

is van toepassing:

(a) U betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens, tijdens een periode die ons in staat stelt deze te controleren

de juistheid van de persoonsgegevens;

(b) De verwerking is onwettig en u verzet zich in plaats daarvan tegen het verwijderen van de persoonlijke gegevens

verzoeken dat het gebruik ervan wordt beperkt;

(c) We hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar u heeft ze nodig voor de

doeleinden van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of,

(d) U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze

gerechtvaardigde gronden wegen zwaarder dan de uwe.

4.9 Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:

(a) Met uw toestemming;

(b) Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van gerechtelijke procedures;

(c) Om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen; of,

(d) Om redenen van algemeen belang.

4.10 Voordat we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u hierover geïnformeerd.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit Corvus Solutions bv

4.11 Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, en de verwerking wordt uitgevoerd via

geautomatiseerde processen, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gemeenschappelijke en

machinaal leesbaar formulier. Dit recht is echter niet van toepassing voor zover het de rechten zou schaden

en vrijheden van anderen.

4.12 Tevens heeft u het recht, indien dit technisch mogelijk is, uw persoonsgegevens rechtstreeks door ons te laten doorsturen naar

een ander bedrijf.

Recht op bezwaar

4.13 U heeft te allen tijde het recht om - om redenen die verband houden met uw specifieke situatie - bezwaar te maken tegen de verwerking van

uw persoonsgegevens, maar alleen voor zover de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking dat is

noodzakelijk voor het doel:

(a) De vervulling van een taak uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag

berust bij ons;

(b) De verdediging van onze legitieme belangen of die van een derde partij.

4.14 Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij

we kunnen een gerechtvaardigd belang bij de verwerking aantonen dat zwaarder weegt dan uw belangen of fundamenteel

rechten en vrijheden.

4.15 Als uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of dit initieel is

of verdere verwerking, hebt u het recht om te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking,

ook in het geval van profilering voor zover het betrekking heeft op direct marketing. Als u bezwaar maakt, stoppen we

de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

4.16 Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in strijd is met de gegevensbescherming

wetgeving heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevens

bescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt

of van de plaats waar de vermeende inbreuk plaatsvond. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbescherming

Autoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel (contact@adp-gba.be of

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact).

5. HET VERSTREKKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN DERDEN

5.1 Om onze website ter beschikking te stellen, werken wij samen met dienstverleners om uw persoonlijke gegevens te verwerken en op te slaan.

We gebruiken de volgende serviceproviders:

(a) One.com;

(b) Wix.com;

5.2 Als u een klant van ons bent, kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan leveranciers met wie we hebben

gecontacteerd om u diensten aan te bieden. Als u een van onze leveranciers bent, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven

aan onze klanten om contact met u op te nemen.

5.3 Het verstrekken van toegang tot uw gegevens kan nodig zijn voor juridische doeleinden. In dat geval zijn wij hiertoe verplicht

voldoen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven als dit nodig is om de vitale belangen van een ander te beschermen

natuurlijke persoon.

5.4 We geven geen persoonlijke gegevens door aan derden. Onze website maakt echter gebruik van plug-ins voor sociale media

u in staat stellen om te linken naar onze sociale mediakanalen of u in staat te stellen inhoud op uw sociale media te delen. Deze

sociale mediakanalen zijn Instagram, LinkedIn, Twitter. Als u op zo'n link klikt, wordt het bovengenoemde

sociale mediapartners kunnen persoonlijke gegevens verzamelen, zoals persoonlijke gegevens met betrekking tot uw profiel.

5.5 We kunnen niet garanderen hoe deze sociale mediapartners uw persoonlijke gegevens gebruiken. In dat geval zullen ze handelen

als gegevensbeheerders. Ter informatie vermelden we hieronder de relevante links (deze kunnen echter veranderen van

tijd tot tijd):

(a) Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;

(b) LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;

(c) Twitter: http://twitter.com/privacy;

6. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1 Er vindt geen overdracht van persoonsgegevens plaats buiten de Europese Economische Ruimte.

6.2 Wij zorgen ervoor dat elke overdracht van persoonsgegevens naar een derde land plaatsvindt onder voorbehoud van het noodzakelijke

waarborgen.

6.3 U gaat akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens naar een derde land.

7. COOKIES

7.1 Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg voor meer informatie ons cookiebeleid: https: //www.learnabout-cookies.com.

8. AANPASSINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

8.1 Van tijd tot tijd kunnen we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. De meest recente versie van de privacy

beleid is altijd te raadplegen op de website.

OF

8.2 Van tijd tot tijd kunnen we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Aangezien een wijziging rechtstreeks op u van invloed kan zijn,

bottom of page